Pripremni tečajevi za međunarodno priznate diplome

Već dugo učite engleski jezik, bilo u sklopu propisanog obrazovnog programa ili na tečajevima u privatnim školama, a ne znate koliko se Vaše znanje priznaje u svijetu?
Zašto ne testirate svoje znanje na međunarodno priznatim ispitima i budete sigurni u svoje jezične sposobnosti?

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) ispiti jedni su od vodećih međunarodno priznatih ispita podijeljeni prema dobnim skupinama i jezičnim sposobnostima koji Vam pomažu pri zapošljavanju, međunarodnoj razmjeni, studiju i stipendijama u inozemstvu. Testiraju poznavanje općeg i poslovnog engleskog jezika.

Cambridge ESOL ispite priznaju razne škole, fakulteti te državne i privatne firme u svijetu, a dokazuju Vaše jezične sposobnosti stečene tijekom učenja engleskog jezika. Mnogobrojne obrazovne ustanove diljem svijeta zahtijevaju posjedovanje jednog od ESOL certifikata kao dokaz da možete pratiti njihov program na engleskom jeziku, a u prijavi za posao u međunarodnim tvrtkama Vašem životopisu daju određenu prednost.

Testiraju se one jezične vještine koje su Vam potrebne u svakodnevnim situacijama: čitanje, slušanje, pisanje i govor, a sami certifikati nemaju ograničeni rok trajanja.

Svaki od ispita odgovara jednoj razini znanja na europskoj referentnoj tablici razina znanja jezika (Common European Framework of Reference) koju možete naći ovdje.

Njih organizira British Council u Zagrebu tri puta godišnje, a u školi Smart možete se pripremiti za slijedeće ispite:


OPĆI ENGLESKI

1. Key English Test (KET)

 • predstavlja prvi korak prema višim stupnjevima koji obuhvaća osnovno znanje engleskog jezika. Može se polagati nakon okvirno 180 – 200 sati učenja jezika, a odgovara stupnju A2 europskog referentnog okvira za jezike

2. Preliminary English Test (PET)

 • testira jezičnu kompetenciju svih četiriju jezičnih vještina u svakodnevnim situacijama koje zahtijevaju uporabu engleskog jezika u vlastitoj ili stranoj zemlji, u kontaktu s izvornim i neizvornim govornicima. Može se polagati nakon okvirno 380 sati učenja, a odgovara stupnju B1 europskog jezičnog okvira za jezike

3. First Certificate in English (FCE)

 • najčešće polagani ESOL ispit ispituje znanje višeg stupnja te je ujedno priznat u trgovini, industriji, posebno u javnim kontaktima, tajničkim poslovima, bankarstvu, zrakoplovnoj industriji kao i u obrazovnim ustanovama (fakultetima i veleučilištima). Može se polagati nakon okvirno 500-600 sati učenja te odgovara stupnju B2 europskog referentnog okvira za jezike

4. Certificate in Advanced English (CAE)

 • pokazuje visoku razinu jezične sposobnosti za one koji su dosegnuli standard engleskog jezika prihvatljiv u većini situacija, uključujući posao i studij. Priznaje ga većina britanskih sveučilišta kao dokaz posjedovanja odgovarajućeg znanja potrebnog za njihova predavanja i ispite. Može se polagati nakon okvirno 750 – 800 sati učenja i odgovara stupnju C1 europskog referentnog okvira za jezike

5. Certificate of Proficiency in English

 • najviša jezična kvalifikacija u ovoj grupi ispita. Pokazuje onaj stupanj jezične sposobnosti koji prihvaćaju mnogobrojne institucije visokog obrazovanja uključujući sveučilišta u Ujedinjenom Kraljevstvu kao i poslodavci diljem svijeta. Odgovara stupnju C2 europskog referentnog okvira za jezike i može se polagati nakon okvirno 950 – 1050 sati učenja

POSLOVNI ENGLESKI (Business English Certificate)

1. BEC Preliminary

 • testira znanje osnovnog i nižeg srednjeg stupnja poslovnog engleskog jezika. Odgovara Cambridgeovom ispitu PET i stupnju B1 europskog referentnog okvira za jezike

2. BEC Vantage

 • testira znanje srednjeg stupnja kandidata koji već rade ili se pripremaju za rad u područjima od uredskog posla do proizvodnih i financijskih usluga. Ovaj stupanj odgovara Cambridgeovom ispitu FCE i stupnju B2 europskog referentnog okvira za jezike

3. BEC Higher

 • namijenjen kandidatima koji već posjeduju ili će posjedovati poslovne i /ili uredske vještine. Od kandidata na ovom stupnju očekuje se snalaženje u složenim strukturama i poznavanje širokog spektra vokabulara. Ovaj stupanj odgovara Cambridgeovom ispitu CAE i stupnju C1 europskog referentnog okvira za jezike

IELTS (International English Language Testing System)
 • Trenutno je vodeći međunarodni ispit, namijenjen procjeni da li je kandidat spreman školovati se ili raditi u zemljama gdje je engleski jezik službeni jezik
 • Priznaju ga preko 6000 institucija u više od 135 zemalja te više od 3000 institucija i programa u SAD-u. Također je preduvjet za dobivanje imigracijske vize za Australiju, Novi Zeland, Kanadu i Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Možete birati između polaganja tzv. Academic ili General Training modula.
  Akademski modul ocjenjuje je li kandidat spreman za školovanje na dodiplomskim i postdiplomskim studijima na engleskom jeziku. U Hrvatskoj je preduvjet za dobivanje certifikata sudskog tumača.
  General Training modul stavlja naglasak na vještine potrebne u širokom društvenom i obrazovnom kontekstu, a namijenjen je kandidatima koji žele završiti srednjoškolsko obrazovanje, steći radno iskustvo ili pohađati edukacije (na nesveučilišnom nivou) te za dobivanje imigracijske vize za Australiju, Novi Zeland, Kanadu i Ujedinjeno Kraljevstvo.

International Legal English Certificate (ILEC)
 • Engleski je jezik osnovni alat potreban svakom pravniku koji se bavi međunarodnim pitanjima. Službeni je jezik pravne struke i međunarodnog poslovanja, stoga poslodavci moraju biti sigurni da njihovo pravno osoblje posjeduje odgovarajuće znanje potrebno za pismenu i usmenu komunikaciju sa stranim klijentima i partnerima.
 • ILEC je prvi svjetski priznati ispit pravnog engleskog jezika i odgovara stupnjevima B2 i C1 europskog referentnog okvira za jezike. Obuhvaća četiri jezične vještine (čitanje, pisanje, slušanje i govor) i testira kandidatovu sposobnost razumijevanja govornog i pisanog engleskog jezika u pravnim situacijama.
 • Namijenjen je studentima prava i odvjetnicima koji su zaposleni u međunarodnom pravnom sustavu, vladinim organizacijama ili onima koji se namjeravaju dodatno školovati na području pravnih znanosti.
 • Termini ispita su dvaput godišnje, u svibnju i studenom, a ovisno o rezultatu kandidati dobivaju potvrdu stupnja B2 ili C1.

International Certificate in Financial English (ICFE)
 • Namijenjen je studentima financija i računovodstva te računovođama i financijskim stručnjacima koji traže zaposlenje u međunarodnom okruženju, promaknuće u firmi u kojoj rade i /ili trebaju potvrdu vrsnog znanja engleskog jezika u području financija i računovodstva.
 • Poslodavci prihvaćaju ICFE kao dokaz sposobnosti rada u međunarodnom financijskom okruženju jer ovaj certifikat predstavlja visok stupanj znanja engleskog jezika potreban za razumijevanje u zahtjevnoj profesiji koja se brzo mijenja.
 • Ovaj je ispit razvio Cambridge ESOL u suradnji s udrugom ACCCA (the Association of Chartered Certified Accountants), najvećim rastućim tijelom globalnog računovodstva i knjigovodstva.
 • Odgovara stupnjevima B2 i C1 europskog referentnog okvira te ocjenjuje jezične sposobnosti u području financija i računovodstva, a sastoji se od četiri dijela: čitanja, slušanja, pisanja i govora.
 • Termini polaganja su dvaput godišnje, u svibnju i studenom.