Seminari i radionice na stranom jeziku

Englesko – hrvatska poslovna korespondencija

Zašto nam je bitno ispravno komunicirati, koje se nepravilnosti pojavljuju u kojem području komunikacije te na koje pogreške trebamo pripaziti. Više


Engleski za poslovne tajnice

Posao tajnice već odavno ne znači samo javljanje na telefon i vođenje zabilješki na poslovnim sastancima, već podrazumijeva i vrhunske organizacijske vještine, sposobnost rješavanja problema u uredu, u svakodnevnim situacijama te poznavanje poslovne komunikacije, kako na hrvatskom, tako i na engleskom jeziku. Više


Prezentacijske vještine

Prezentacija je jedan oblik formalnog razgovora i kao takva zahtijeva više od pukog znanja gramatike, vokabulara i izgovora stranog jezika. Držanje govora pred skupinom ljudi stresno je iskustvo u kojemu publika ne ocjenjuje samo Vaše znanje i moć uvjeravanja, već i sami nastup. Više


Vještine pregovaranja

Poslovica kaže da se u poslu ne dobije što se zaslužuje nego što se ostvari pregovaranjem.
Uspjeh svakog pregovarača ovisi o njegovom stavu i ponašanju, o stilu i tehnikama pregovaranja koje koristi, ali i o jeziku kojim se pri tome služi. Više


Pravni engleski jezik

Radionica pravnog engleskog jezika namijenjena je svima koji su zaposleni u pravnoj struci ili se njome bave. Više


Poslovna komunikacija u turizmu

Radionica je namijenjena svima onima koji već rade ili se pripremaju raditi u turizmu, a naglasak je na poslovnoj pismenoj i usmenoj komunikaciji na engleskom jeziku. Više


Tečajevi za turističke djelatnike

Tečaj je namijenjen svim osobama (sezonskim radnicima, hotelijerima itd) koje se pripremaju za rad u turizmu ili na turističkim brodovima. Više


Financijski engleski jezik

Radionica financijskog engleskog jezika sastoji se od 6 modula: Company structure, Company performance, Ethics, Fraud, Banking i Bankruptcy, a svaki modul traje 9 nastavnih sati. Više