Tečaj poslovnog jezika

poslovni tečaj engleskog jezikaPoslovni tečaj je namijenjen svima koji žele usavršiti svoje poslovne i komunikacijske vještine na stranom jeziku. Sastoji se od niza predavanja i radionica, na kojima se primjenjuju stečena znanja i vještine, s naglaskom na poslovnu tematiku, specifičnu u pojedinim segmentima poslovanja; poslovne konverzacije i korespondencije u različitim poslovnim situacijama, sastancima, prezentacijama, pregovaranjima, poslovnim domjencima, intervjuima i sl. Ovim načinom polaznici se pripremaju za stvarne situacije koje ih očekuju u njihovom poslovanju, budući da se simuliraju konkretne situacije iz poslovnog života.

Također se obrađuju teme bontona, međukulturalnih razlika te najčešće pogreške nastale u pismenom i usmenom izražavanju.

Za ovakav tip tečaja potrebno je određeno predznanje jezika kako bi polaznici mogli pratiti nastavu složenijeg sadržaja.

  • Tečaj može biti: opći poslovni ili jezik struke: financije, pravo, marketing i prodaja.
  • Oblik nastave: individualno ili u grupi
  • Lokacija: u dogovoru s tvrtkom ili prostorijama škole
  • Termini: po dogovoru

Mogućnost nastave putem Skype-a!